top of page

הרשמה

תוכנית שנתית

הורים ותלמידים יקרים שלום רב,

מעביר אליכם את תקנון הקונסרבטוריון ותכנית שנתית לשנת הלימודים הקרובה אשר מופיעים בתחתית הדף.

עשינו מאמץ גדול כדי לארגן עבורכם את הפעילויות בצורה מובנת ומיטבית.

אנא קראו את התקנון ועברו על הפרטים לאחר מכן, צוות המשרד יעזור בכל נושא ושאלה בהרשמה בטלפון: 049956152.

מבקש לנצל הזדמנות זאת ולאחל לכם ולמשפחותיכם בריאות ועשייה מוסיקלית מהנה.

 

שנה טובה,

דני ירון,

מנהל הקונסרבטוריון.

bottom of page