top of page

                      הנהלה, עמותה צוותי הקונסרבטוריון

 

                                            הנהלה

הנהלת הקונסרבטוריון מתכנסת שלוש פעמים בשנה.

הרכב ההנהלה:

יו"ר הנהלה: מיכאל אילוז

מנכ"ל עירייה : יניב אשור

מנהלת מינהל החינוך: אורית אסייג

מנכ"ל הקונסרבטוריון :דני ירון

מנהלות בתי ספר: יעל אריש, אתי צברי.

נציג ציבור: סבאא סייד, אידה רוזנפלד, אסתי מוסרי, דליה פיירמן.

 

                      העמותה לקידום המוסיקה והמחול בעיר עכו

 

העמותה מתכנסת מידי רבעון.

מטרתה גיוס משאבים לשם קידום הפעילות של הקונסרבטוריון.

חברי העמותה:

יו"ר הנהלת הקונסרבטוריון: מיכאל אילוז.

מנהל הקונסרבטוריון:  דני ירון

רואה חשבון: ענבל אוליאל

ועדת ביקורת: פרדי שכטר, מיכל אופנהיימר.

גזברית: אסתי מוסרי

נציג מורים: בוריס אקלצ'ק

נציג ציבור: נעים עבייד.

מזכירה: מיכל כהן.

                                              צוות רכזים

צוות זה מהווה את ההנהלה המקצועית של הקונסרבטוריון.

צוות הרכזים ים מתכנס מידי שבועיים

חברים בצוות

מנכ"ל הקונסרבטוריון – דני ירון

סגן מנהל לתחום הפדגוגי – נטע שוורץ

מרכז מחלקת כלי נשיפה :בוריס אקלצ'ק

מרכזת מחלקה ווקאלית : לובה אלכסנדרוביץ

מרכזת טרום כלי : סופי בריקסמן.

מרכזת מחלקת פסנתר  - סופי מרקמן

מרכז מחלקת כלי קשת: איליה שישקוביץ

מרכז מחלקת גיטרות – פבל שפירא

מזכירות הקונסרבטוריון :מיכל כהן.

                                             

                                           צוות מילגות

מזכירה: מיכל כהן

נציגת ציבור : אידה רוזנפלד

נציגת ההנהלה –אסתי מוסרי.

 

                                             צוות משרד

מיכל כהן

bottom of page