top of page
         הנהלה, עמותה צוותי הקונסרבטוריון

 

הנהלה

הנהלת הקונסרבטוריון מתכנסת שלוש פעמים בשנה.

הרכב ההנהלה

יו"ר הנהלה: מיכאל אילוז

מנכ"ל עירייה : יניב אשור

מנהלת מינהל החינוך: אורית אסייג

מנכ"ל הקונסרבטוריון :דני ירון

מנהלות בתי ספר: יעל אריש, אתי צברי.

נציג ציבור: סבאא סייד, אידה רוזנפלד, אסתי מוסרי, דליה פיירמן.

 

העמותה לקידום המוסיקה והמחול בעיר עכו

 

העמותה מתכנסת מידי רבעון.

מטרתה גיוס משאבים לשם קידום הפעילות של הקונסרבטוריון.

חברי העמותה

יו"ר הנהלת הקונסרבטוריון: מיכאל אילוז.

מנהל הקונסרבטוריון:  דני ירון

רואה חשבון: ענבל אוליאל

ועדת ביקורת: פרדי שכטר, מיכל אופנהיימר.

גזברית: אסתי מוסרי

נציג מורים: בוריס אקלצ'ק

נציג ציבור: נעים עבייד.

מזכירה: מיכל כהן.

צוות רכזים

צוות זה מהווה את ההנהלה המקצועית של הקונסרבטוריון.

צוות הרכזים ים מתכנס מידי שבועיים.

חברים בצוות

מנכ"ל הקונסרבטוריון – דני ירון

סגן מנהל לתחום הפדגוגי – נטע שוורץ

מרכז מחלקת כלי נשיפה :בוריס אקלצ'ק

מרכזת מחלקה ווקאלית : לובה אלכסנדרוביץ

מרכזת טרום כלי : סופי בריקסמן.

מרכזת מחלקת פסנתר  - סופי מרקמן

מרכז מחלקת כלי קשת: איליה שישקוביץ

מרכז מחלקת גיטרות – פבל שפירא

מזכירות הקונסרבטוריון :מיכל כהן.

                                             

צוות מילגות

מזכירה: מיכל כהן

נציגת ציבור : אידה רוזנפלד

נציגת ההנהלה –אסתי מוסרי.

 

צוות משרד

מיכל כהן

bottom of page