top of page

חזון ותקנון

חזון

הקונסרבטוריון העירוני עכו בפיקוח משרד החינוך ,הינו מרכז איכותי ומצויין לחינוך מוסיקלי עבור ילדי העיר והסביבה, יהודים וערבים. הקונסרבטוריון מאפשר מרחב ליצירת מוסיקה המהווה גשר לקרוב לבבות וליצירה משותפת, מהווה אבן שואבת למוסיקה, למוסיקאים וליצירה מוזיקלית ובכך מקדם שינוי תרבותי ורב תרבותי.

הערך החינוכי המוביל בקונסרבטוריון העירוני הינו מצוינות ולצדו ערכים נוספים כגון שוויון הזדמנויות כלכלי וחברתי, צמיחה והעצמה אישית, ביטוי עצמי.

יעוד

יעודנו הוא להיות מרכז איכותי ומצוין של חינוך למוסיקה בעיר עכו, אשר יהפוך את העיר למרכז מוסיקה ארצי ובין לאומי, יהווה אבן שואבת למוסיקאים וליצירה מוזיקלית ויביא לכך לשינוי חברתי ורב תרבותי.

עקרונות מנחים
  • עכו היא עיר ש"חיה ונושמת" מוסיקה וקונסרבטוריון הוא ליבת הפעילות האמנותית האיכותית, שמקנה לעיר יחודיות, הן במערך החינוכי והן במארג החברתי הרב תרבותי.

  • הקונסרבטוריון יוזם ומוביל השבחה והעצמה של החינוך המוסיקלי במערכת החינוך בעיר.כל ילדי העיר, יהודים וערבים,מעורבים בפעילות מוסיקלית.

  • הקונסרבטוריון מוערך ומוכר על ידי כל תושבי העיר והסביבה.

  • בקונסרבטוריון פועלים מורים בעלי שיעור קומה, צעוררי השראה, מקצוענים וברמה הגבוהה ביותר.אמנים מובילים רואים בקונסרבטוריון מקום לפעילות הוראתית ואמנותית.

  • התלמידים מייצגים נאמנה את עכו ומדינת ישראל בבמות משמעותיות בארץ ובחו"ל. הקונסרבטוריון מהווה מרכז מצוינות למוסיקת תרבויות אגן הים התיכון.

תקנון

הקונסרבטוריון העירוני הינו בית - ספר מקצועי ללימודי נגינה וחינוך מוסיקלי.

הלימודים בקונסרבטוריון כוללים פעילות שבועית של שעורי נגינה ותזמורות/מקהלות עפ"י התאמת התלמיד.

שעורי העשרה: תורת המוסיקה, ספרות המוסיקה, פיתוח שמיעה ונגינה בהרכבים קאמריים (על פי שיקול דעת המורה ורמת התלמיד) .

בנוסף, מתקיימות פעילויות מיוחדות של סדנאות, כיתות אמן, קונצרטים והופעות.

פעילות זו שבפיקוח משרד החינוך מתבצעת ע"י מורים מקצועיים וכוללת בקרת התקדמות בלימודים. 

פעילות הקונסרבטוריון : בין השעות 8:00-20:00.

פעילות משרד הקונסרבטוריון בין השעות 8:30-18:30 הכוללת קבלת קהל ומענה טלפוני.

שנת הלימודים של קונסרבטוריון החל מתאריך 01.09.2021 ועד 15.07.2022.

 - תשלומים:

  קבלת שיעורים (לא כולל שיעור ניסיון) והשתתפות בפעילות הקונסרבטוריון כרוכה בהסדרת תשלום!

 

 - מלגות

מתקיימת ועדת הנחות אחת לשנה בלבד בסוף חודש נובמבר.

במידה ויש הורה שמבקש/זקוק להנחה יש לפנות למשרד הקונסרבטוריון.

כתובת הקונסרבטוריון:

רחוב ד"ר ריכרד והילדה שטראוס 1, עכו.

טלפון:

04-9956152

bottom of page