גני ילדים ויסודי

תוכנית שנתית

פעם בשבוע - 

בבית הספר

680 ₪

גני ילדים

קבוצתי

טרומוסיקה

פעם בשבוע - 

בבית הספר

פעמיים בשבוע- בבית הספר

1280 ₪

כיתות ב' ו-ג'

קבוצתי

חלילית/אורגנית

970 ₪

כיתות ב' ו-ג'

קבוצתי

חלילית/אורגנית

כלי נשיפה/הקשה

פרטני-מתחילים

כיתות ד' ה' ו'

1200 ₪

שיעור קבוצתי בביה"ס+
חזרה בקונסרבטוריון

כלי נשיפה/הקשה

פרטני-מתקדמים

כיתות ד' ה' ו'

1600 ₪

שיעור קבוצתי בביה"ס+
חזרה בקונסרבטוריון

2400 ₪

כיתות ד' ה' ו'

קבוצתי

מקהלה

חזרות מקהלה+
שעה שיעור נוסף

5400 ₪

כיתות ד' ה' ו'

קבוצתי+
כלי נגינה

מקהלה

שיעורי בוקר

בבית הספר

1280 ₪

כיתות ד' ה' ו'

קבוצתי

פסנתר/
כלי מיתר

שיעורי בוקר

בבית הספר: אלמנארה,
אלעמל

500 ₪

כיתות ד' ה' ו'

קבוצתי

עוד/
נאי/דרבוקה

פעמיים בשבוע +
אורגנית

3500 ₪

כיתות ד' ה' ו'

קבוצתי+
כלי נגינה

מקהלה

חזרות מקהלה+
חצי שעה שיעור נוסף

חזרות מקהלה+
3/4 שעה שיעור נוסף

4300 ₪

כיתות ד' ה' ו'

קבוצתי+
כלי נגינה

מקהלה

שעות פתיחה

 

ראשון - חמישי: 09:00-20:00.

 

כתובת

רחוב שטראוס 1, עכו

cons@akko.muni.il

 04-9956152 :טלפון

04-9816515 :פקס

  • Facebook Basic Black

© .נוצר ע"י: אביב אלון

2017