השאלת כלי והנחות

תוכנית שנתית

**ראה בסוף.

370 ₪

כלי נשיפה - יסודי

600 ₪

350 ₪

צ'לו

**ראה בסוף.

כלי נשיפה - חטיבות

250 ₪

ויולה/כינור

**ראה בסוף.

25% משכר לימוד

עובדי עיריה

תלמיד/כלי שני במשפחה

25% משכר לימוד

**ראה בסוף.

**לא כולל ביטוח אובדן.

**מומלץ לבטח במסגרת ביטוח תכולת הבית למקרה של אובדן ו/או נזק של הכלי.

הנחות

50% משכר לימוד

תלמיד/כלי שלישי במשפחה

החלטת ועדה

ועדת הנחות

מתכנסת פעם בשנת לימודים, בסוף

נובמבר.

יש לצרף מכתב מנומק+3 תלושי שכר.

**הנחות לתושבי עכו בלבד.

שעות פתיחה

 

ראשון - חמישי: 09:00-20:00.

 

כתובת

רחוב שטראוס 1, עכו

cons@akko.muni.il

 04-9956152 :טלפון

04-9816515 :פקס

  • Facebook Basic Black

© .נוצר ע"י: אביב אלון

2017