קונסרבטוריון וחטיבות

תוכנית שנתית

שיעור+ חזרות בביה"ס ובקונסרבטוריון

2800 ₪

כיתות ז'

קבוצתי

מקהלה

3400 ₪

כיתות ח'-יב'

פרטני

מקהלה

3400 ₪

פרטני

כלי נשיפה/הקשה

שיעור+חזרות בביה"ס

ובקונסרבטוריון

4400 ₪

שיעור+חזרות בביה"ס

ובקונסרבטוריון

כיתות ח'-ט'

פרטני

כלי נשיפה/הקשה

כיתות ז'

שיעור+חזרות בביה"ס

ובקונסרבטוריון

כלי נשיפה/הקשה

פרטני

תיכון

5000 ₪

שיעור+חזרות בביה"ס

ובקונסרבטוריון

כיתות ז'-יב'

פרטני

כלי קשת/פסנתר

גיטרה

4800 ₪

הרחבת שיעורי העשרה

וקומפוזיציה.

פרטני

מגמת בגרות

כלי קשת/פסנתר

פרטני

כיתות ז'-יב'

3800 ₪

שיעור 1/2 שעה(אפשרי

רק לשנתיים ראשונות)

כיתות ז'-יב'

פרטני

כלי קשת/פסנתר

4800 ₪

שיעור 3/4 שעה 

בשבוע.

5600 ₪

כיתות ז'-יב'

שיעור שעה בשבוע.

שיעור 3/4 שעה בשבוע

650 ₪

כיתות י' - יב'

תושב עכו

כיתות י' - יב'

מגמת בגרות

2600 ₪

תלמידי חוץ

הרחבת שיעורי העשרה

וקומפוזיציה.

שיעור פרטני 3/4 שעה
בשבוע

3800 ₪

כיתות ז'-יב'

פרטני

עוד/
נאי/דרבוקה

שעות פתיחה

 

ראשון - חמישי: 09:00-20:00.

 

כתובת

רחוב שטראוס 1, עכו

cons@akko.muni.il

 04-9956152 :טלפון

04-9816515 :פקס

  • Facebook Basic Black

© .נוצר ע"י: אביב אלון

2017