top of page

רגעים מהעבר

סיכום אירועי מאי 2018

הילדים בפילהרמונית

חגיגת מוסיקה בהיכל התרבות בשיתוף הפילהרמונית הישראלית


(לא שכחו אותי בבית)

סרטונים מתקופת הבידוד

״צלילים בהיכל״ קונצרט ראשון

הרכב מוזתיקה מצרפת ורביעיית יאבוס מאוסטריה

הופעה בצרפת

כנס לציון 70 שנים ליחסי ישראל-צרפת, במסר של חיים משותפים, מוסיקה ורב תרבותיות.

קונצרטים כיתתיים

מיני קונצרטים לשיתוף ההורים בפעילות


קונצרט לקהילת צפון מזרח קרולינה

קונצרט לקהילה


מקהלת שירן בצ׳כיה

מכתב סיכום של התלמידים מסיור הופעות

אופרה בשוק

מופע משותף בעיר העתיקה

צלילי זמר

מזמרים בעכו - נפתחה חבורת הזמר בעכו

bottom of page