top of page

מלמדת אורגניות וחליליות  בבתי   הספר היסודיים בעכו ותיאוריה  בפרויקט הנגינה בחטיבות הביניים ובמגמה למוסיקה . בעלת תואר שני  בהוראת המוסיקה בתחום המוסיקולוגיה.מלמדת בקונסרבטוריון משנת 2009.

bottom of page