top of page

סיכום אירועי חודש מאי בקונסרבטוריון:

תזמורת הגליל הופיעה בפני כל גני הילדים הערביים מעכו וממחוז צפון של משרד החינוך.

פסטיבל עראבסק התקיים בחודש מאי בעכו. במסגרתו קיימה תזמורת סימפוניאט ממרוקו  קונצרט מוסבר בפני תלמידי בתי הספר בעיר

התקיימו כיתות אומן עם הזמרת ברבורה פלסקובה מצ'כיה.

הראל ומריאנה מתראיינים לחדשות הבוקר.

במהלך חודש יוני הם יסעו לצרפת להשתתף בקונצרט מיוחד.

קונצרט מוסבר לתלמידי כיתות ב בבית ספר גורדון.

תודה למרכז המוסיקה משכנות שאננים.

קונצרט סיום שנה התקיים החודש, בו השתתפו הרכבים שונים, מקהלות ותזמורות.

bottom of page