top of page
WhatsApp Image 2021-05-17 at 11.35.49.jp

איליה שישקוביץ'

מרכז מחלקת כלי הקשת בקונסרבטוריון ומורה לכינור וויולה,  בעל תואר ראשון בהוראת הכינור , מוסיקה קאמרית ונגינה בתזמורת מהמכון הממלכתי הפדגוגי למוסיקה ברוסטוב.מלמד בקונסרבטוריון משנת 1997.

bottom of page