top of page

סופי בריקסמן

מרכזת פרויקטים בבתי הספר היסודי' מורה לריתמוסיקה' חלילית, אורגנית, תיאוריה ומלווה מקהלות בפסנתר.

הוסמכה כמורה למוסיקה בגני ילדים  ובבתי הספר  במכון הפדגוגי בעיר קייב .ובעלת תואר שני בהוראת המוזיקה.

מלמדת בקונסרבטוריון משנת 2009.

bottom of page