top of page

חינוך מוסיקלי לילדי הגנים והיסודי

החינוך המוסיקלי לגני הילדים מתקיים בשני מרכזי העשרה הקיימים בעיר עכו: מרכז למוסיקה במגזר הערבי ומרכז לגני ילדים במגזר היהודי.

רציונל התוכנית:

הילד לומד וחווה מוזיקה באמצעות שלושה ענפי תוכן עיקריים: האזנה, שירה, ונגינה.

האזנה ליצירות מוזיקליות משלל סוגים וסגנונות היא אחת הפעילויות התרבותיות המשמעותיות והנפוצות ביותר בחברה בת זמננו. האזנה לרפרטואר מוזיקלי איכותי ומגוון מהווה תשתית לכל התנסות מוזיקלית והיא הליבה של מכלול האמצעים לפיתוח המוזיקליות של הילד.

הקול הוא כלי ביטוי אישי וייחודי המשמש את האדם כל ימי חייו. תקופת הילדות המוקדמת ידועה כקריטית בהתפתחות השירה. המנעד הקולי של הילד עדיין מצומצם ואיכות שירתו מושפעת מן האיכות הקולית של המודלים אליהם הוא נחשף בהאזנה לביצוע חי ובמוזיקה מוקלטת. למידת רפרטואר איכותי של שירים בעלי מרכיבים מוזיקליים התואמים את גיל הגן (כמו מנעד מצומצם, ותמליל ומקצב הניתנים לביצוע מדויק) יפתחו ויטפחו הפקה קולית איכותית. כמו כן, שירה מפתחת זיכרון מילולי ומוזיקלי והבעה מוזיקלית רגשית.

הנגינה מהווה מקור להנאה ולסיפוק ודורשת מן הילדים מאמץ וריכוז לשם השגת תוצר טוב. אלתור אישי וקבוצתי בכלי נגינה בעלי איכות צלילית גבוהה מפתח הערכה אסתטית ומאפשר הבעה רגשית ופיתוח יצירתיות. הנגינה בצוותא דורשת מהילד איפוק והמתנה ומפתחת בו את היכולת לדחות סיפוקים מיידיים וליהנות מהמאמץ המשותף של נגינה בקבוצה מחד ושל פיתוח מוזיקלי אישי מאידך.

 

מטרות התוכנית:

•           לימוד והכרת עקרונות ומושגים מוזיקליים בסיסיים.

•           הכרת יצירות מוזיקליות מתקופות שונות ובסגנונות שונים מהתרבות הישראלית ומתרבויות העולם.

•           פיתוח המיומנויות המוזיקליות השונות באמצעות תחומי המוזיקה השונים.

•           יצירת זיקות גומלין בין תחום המוזיקה ובין עולמות תוכן אחרים.

פרויקט שכבה צעירה

הפרויקט המוזיקלי בשכבה הצעירה הוא שלב הראשון בחינוך המוזיקלי בבית הספר היסודי. התלמידים לומדים את השפה המוזיקלית: תווים, קצב ומושגים מוזיקליים שונים. באמצעות הנגינה בכלי הקשה ובהמשך בחליליות ואורגניות התלמידים לומדים את שלבי הנגינה והשירה החשובים ביותר בהתפתחות המוזיקלית. החינוך המוזיקלי בפרויקט מלמד את הילדים מהי הקשבה, שיתוף פעול, התמדה, סבלנות ומצוינות.


bottom of page