top of page

פרויקט הנגינה בבתי הספר החל לפעול בעכו  בשנת 1978 והוא הותיק בארץ.

במסגרת הפרויקט מתקיימים שיעורי נגינה בכלי נשיפה, כלי קשת ומקהלה בשבעה בתי ספר יסודיים בעיר.

מתקיימים שיעורים קבוצתיים וכן נגינה בתזמורת בית ספרית או שירה במקהלה.

תוכנית הנגינה בבתי הספר ממומנת בידי עיריית עכו ובשיתוף משרד החינוך.

בנוסף לפעילות הנגינה אנחנו מקיימים שיעורי ריתמוסיקה לתלמידי כיתות א – ג, בשיעורים אלו אנו מלמדים חליליות, אורגניות וכלי קשת כאשר שיעורי הנגינה מתקיימים בשעות הבוקר בבתי הספר.

במשך השנה מתקיימים קונצרטים וחזרות פתוחות בפני ההורים. לרוב, קונצרטים אלו מתקיימים בקונסרבטוריון ומטרתם לשתף את ההורים בעשייה המוסיקלית של ילדיהם.

פרויקט הנגינה בבתי הספר:

 

בית ספר גורדון:

בשנת תשפ"ב לומדים מוסיקה בבית הספר 100 תלמידים ומלמדים בו המורים הבאים :

ריקה לובין – מרכזת

בוריס אקלצ'ק  - מנצח תזמורת כלי הנשיפה

לובה אלכסנדרוביץ – מנצחת מקהלה.

חיים וינרסקי – חליל וכלי הקשה

יפים בריקין – חצוצרה ובראס.

איליה שישקוביץ - כלי קשת.

לנה קריימן – אורגניות

 

בית ספר שזר:

בשנת תשפ"ב לומדים מוסיקה בבית הספר 85  תלמידים ומלמדים בו המורים הבאים:

 

לובה אלכסנדרוביץ –  מרכזת  התוכנית ומנצחת המקהלה.

יפים בריקין  - מנצח תזמורת כלי הנשיפה

חיים וינרסקי – חליל וכלי הקשה

ארקדי גולדנשטיין– סקסופון/קלרינט

סופי בריקסמן – חליליות

אינסה ולדמן - אורגניות

 

בית ספר אשכול:

בשנת תשפ"ב לומדים מוסיקה בבית הספר 67 תלמידים ומלמדים בו המורים הבאים:

 

סופי בריקסמן – מרכזת תוכנית כלי הנשיפה ומורה לחליליות ואורגניות.

בוריס אקלצ'ק  - מנצח תזמורת כלי הנשיפה.

יעל הרדוף – חליל.

ארקדי גולדשטיין – קלרינט/סקסופון

דימה  שפרנקו – קרן יער

 

בית ספר ויצמן:

בשנת תשפ"ב לומדים מוסיקה בבית הספר לומדים 69 תלמידים ומלמדים בו המורים הבאים:

בוריס אקלצ'ק –מרכז

יפים בריקין – כלי מתכת

ארקדי גולדשטיין – קלרינט/סקסופון

לנה קריימן –חליליות ואורגניות

יעל הרדוף – חליל צד

תופיק מרום – כלי הקשה 

בוריס בנטי - אבוב

 

 בית ספר אמית:

בשנת תשפ"ב לומדים מוסיקה בבית הספר 50 תלמידים ומלמדים בו המורים הבאים:

פאבל שפירא - גיטרה

סופי מרקמן - פסנתר

גיא שמאלי –הרכב קולי בנים

 ריקה לובין –  הרכב קולי בנות

נטע שוורץ ספרות המוסיקה ותיאוריה

דימה שפרנקו  הרכב וכלי נשיפה.

 

בית ספר התומר:

בשנת תשפ"ב לומדים מוסיקה בבית הספר 57 תלמידים עם המורים:

 

מרכזת – סופי בריקסמן.

סופי בריקסמן– חליליות

לובה אלכסנדרוטביץ' – מקהלה

דימה  שפרנקו-כלי מתכת

בית ספר רמבם:

בשנת תשפ"ב לומדים מוסיקה בבית הספר 20 תלמידים ומלמדים בו המורים הבאים:

לנה קריימן – טרומוסיקה, אורגניות וחליליות

אלי גולדשטיין - גיטרה.

 

בית ספר נעם:

בשנת תשע"ח לומדים מוסיקה בבית הספר 30 תלמידים ןמלמדים בו המורים הבאים:

לנה קריימן – חליליות ואורגניות

אלי גולדשטיין - גיטרה.

בית ספר טרה סנטה:

בשנת תשע"ח לומדים מוסיקה בבית הספר 90 תלמידים ומלמדים בו המורים הבאים:

בוריס אקלצ'ק – מרכז ומנצח

ארקדי גולדשטיין – קלרינט/סקסופון

חיים וינרסקי – חליל/כלי הקשה

איליה שישקוביץ – כינור

בית ספר אלמנארה:

בוריס אקלצ'ק - טרומבון, בריטון, טובה וחצוצרה.

שי פרבר - קלרינט וסקסופון.

אחמד קדורה - דרבוקה.

ג'מיל בישטאווי - עוד ונאי

חיים וינרסקי - חליל צד וכלי הקשה.

סונדוס סעיד אגא - בסון.

בית ספר אלעמאל:

איליה שישקוביץ' - כינור.

ג'מיל בישטאווי - עוד ונאי.

אחמד קדורה - דרבוקה.

bottom of page