top of page

מחלקה ווקאלית

*לחץ על המורה המבוקש לקבלת מידע נוסף*

מרינה  סקקובסקי

גיא שמאלי

.מרכזת המחלקה ומנצחת על המקהלות

.מורה לפיתוח קול

.מורה במחלקה הוקולית

bottom of page