top of page

עונה חדשה בסדרת "צלילים בהיכל" נפתחת בקונצרט של הרכב מוזתיקה מצרפת ורביעיית יאבוס מאוסטריה.

ההרכב יופיע עם יצירותיהם של מנדלסון וברהמס.

כרטיס בודד יעלה 50 ש"ח כאשר מנוי ל-7 קונצרטים יעלה 100 ש"ח.

לפני הקונצרט אצלנו, יופיע ההרכב במסגרת פסטיבל מוזתיקה בבית החולים בנהריה ובבתי הספר לחינוך המיוחד בעכו.

לחצו למידע נוסף על הקונצרטים הבאים הכלולים במנוי.

צלילים1.jpg
bottom of page