top of page

צוות המחלקה

איהאב ניקולא

בוגר אקדימיה למוסיקה ולמחול בירושלים,

בצוע והכשרת מורים-חינוך מוסיקאלי. ותק של 8 שנים בלימוד. מלמד ביצוע ותיאוריה,  תלמיד של פרופ' ליחי בן דיין וכיום מלמד על פי האסכולה ההונגרית של טיבור ורגה (tibor varga)

מחמד דסוקי

בוגר האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים בביצוע והכשרת מורים לחינוך מוסיקאלי. 

ותק של 14 שנים בלימוד, תרואיה ונגינה..

ראני סאלם

בוגר אקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים,

ביצוע והכשרת מורים-חינוך מוסיקאלי ותק של 4 שנים בלימוד מלמד ביצוע ותיאוריה.

תלמיד של פרופ' סמי חשיבון.

למדתי ומלמד מהאסכולה הערבית המזרחית.

bottom of page