top of page

הקונסרבטוריון  העירוני של עכו  הינו קונסרבטוריון  הנתמך בעיקר בידי עיריית עכו, ובדומה לקונסרבטוריונים נוספים בארץ, הינו בפיקוח משרד החינוך.

בקונסרבטוריון לומדים 700 תלמידים 10% מתוכם הינם תלמידים ערבים. עובדה זאת מגדירה את תפקיד הקונסרבטוריו, את דרך ההתנהלות שלו, צוות ההוראה שלו, הרכבי הנגינה והרפרטואר המנוגן בקונצרטים.

הוראת הנגינה במוסד, בשלב זה, הינה מערבית אך תהליך של שינוי  פדגוגי ומוסיקלי יאפשר לנו לתת מענה מוסיקלי לכלל התרבויות בעיר.

הקונסרבטוריון נמצא בחלקה הצפוני של העיר, הוא ממוקם באזור יוקרתי שעתיד לאכלס בתקופה הקרובה אלפי משפחות  צעירות.

בניגוד לקונסרבטוריונים אחרים בארץ, אין לקונסרבטוריון שלוחות בעיר: כלל תלמידי העיר המעוניינים ללמוד מוסיקה, מגיעים למקום המאובזר כהלכה בחדרי לימוד ואולם קונצרטים בתנאים אקוסטיים מיטביים.

בשעות הבוקר מתקיימים שיעורי נגינה ושירה בגני הילדים בבתי הספר היסודיים, בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה. המצטיינים מבין התלמידים, יהודים וערבים ניגשים למבחני בגרות במוסיקה (10 יח').

צוות המורים מונה 35 מורים ,רובם עולים מחבר העמים.

bottom of page